Nhạc Việt

Vầng Trăng Rỉ Máu Nguyễn Phi Hùng
Ngừng. Bùi Anh Tuấn
Ừ Thì Đôi Khi Nguyễn Văn Chung
Mưa Ơi Rapper Khói
Mang Sáo Qua Sông Khưu Huy Vũ - Minh Luân
Đứa Bé Thích Trung Đạt
Đoạn tuyệt Phương Anh
Mẹ Ơi Hoàng Anh
Việt Nam Phật Giáo Sáng Ngời Quách Tuấn Du - Thanh Ngọc
Hai Lối Mộng Thùy Dương
Đêm Mưa Nhớ Mẹ Đại Đức Thích Nhuận Thanh