Nhạc Trữ Tình

Ngày Buồn Quang Linh
Ly Nghia Tinh Dương Ngọc Thái
Thương Về Miền Đất Lạnh Lê Sang - Pham Minh Thuan
Mưa Rừng Ngọc Sơn - Hoàng Châu
Biển Tình Mai Yến Chi
Ngọn trúc đào Nhiều ca sĩ
Xuân Bên Sông Micae Lê Hùng
Người Đi Ngoài Phố Lê Tiến Ngọc
Cõi nhớ Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan