Nhạc Trữ Tình

Về Quê Phương Thanh
Tôi Yêu Long An Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan
Cố Quên Càng Nhớ Nguyễn Đức Quang
Bài Cuối Cho Người Tình Đàm Vĩnh Hưng - Thái Châu
Nửa Đêm Ngoài Phố Hương Ngọc Vân
Lối Cũ Mưa Rơi Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Phượng Buồn Trường Sang