Nhạc Trữ Tình

Xa em gái quê Đông Phương Bảo
Hồng Nhan Minh Luân
Tâm Sự Đời Tôi Mỹ Hạnh Bolero
Bàn Tay Mẹ Xuân Viên
Họa Hình Kiếp Nhân Sinh Trường Sơn - Đại Đức Thích Nhuận Thanh
Thành Tâm Kính Phật Đại Đức Thích Nhuận Thanh
Tâm Sự Với Anh Hồng Hạnh Bolero
Thanh Xuân

Da Lab

01
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

02
Hẹn Em Ở Lần Yêu Thứ 2

Đặng Tuấn Vũ - Nguyenn

03
Là Do Em Xui Thôi

Nhiều ca sĩ

04
Người Mua Vui

Hoàng Nhật Anh - Cao Tùng Anh

05