Nhạc Trữ Tình

Đổi Thay Thạch Thảo
Bạc Tình Khánh Bình
Nối Lại Tình Xưa Huy Thái - Ánh Tuyết
Hãy Quên Anh Lâm Hoài Phong
Hồn Quê Quý Bình - Tố My
Người đã như mơ Lương nhật duy - Lâm Quốc Hưng
Đội Ơn Chúa Mà Đi Nguyễn Hoàng Nam - Tina Ngọc Nữ
Điên Mai Tuấn
Lá Lành Đùm Lá Rách Tô Tài Năng - Trần Linh Phương