Nhạc Việt

Tình Nghèo Có Nhau Lưu Ánh Loan - Mạnh Đồng
Cao Ốc 20 Nhiều ca sĩ
Rét Đầu Mùa Hoàng Quyên
Đường Tình Đôi Ngả Lưu Ánh Loan - Ân Thiên Vỹ
Là Mẹ Của Con Hoàng Yến Chibi
Trăng hờn tủi Tuấn Quỳnh
Ngày không em remix Phạm Ngọc Triệu
100 Manbo
Yêu Cái Mặn Mà Đoàn Minh - Lưu Ánh Loan
Bạc Trắng Lửa Hồng Hồng Phượng - Tuấn Quang