Nhạc Trữ Tình

Lỡ Yêu Lê Sang
Tằm Vương Tơ Diễm Thùy
Nên Như Gương Giêsu Linh Mục Quang Lâm
Đừng Xa Em Đêm Nay Vĩnh Thuyên Kim
Biển Cạn Đàm Vĩnh Hưng
Lk Áo mới Cà Mau Nhật Quốc - Tấn Quốc
Gọi đò Dương Chấn Huy