Nhạc Trữ Tình

Ước Gì Kim Linh
Bội Bạc Trường Sơn
Bài ca Tết cho em Cao Hoàng Nghi
Đêm Tóc Rối Trương Phi Hùng
Căn nhà màu tím Tân cổ Mạnh Quỳnh - Phi Nhung
Tụi Nó Hồ Việt Trung - Âu Nam Thái
Mộng Sầu Trương Phi Hùng
Huế Buồn Mỹ Hạnh Bolero
Chuyện Chúng Mình Huy Thái - Thành Nguyên
Tiền Thắng Tình Thua Đào Phi Dương - Cẩm Như
LK Nghèo 2 Nhiều ca sĩ