Nhạc Trữ Tình

Nhớ Về Em Thế Anh
Trăng về thôn dã Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Dù Anh Nghèo Hiền Thục - Tuấn Tú Bolero
Chị Có Chồng Đinh Kiến Văn Fortune
Mùa Hạ Buồn Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Duyên hồng Đông Nguyễn
Cõi Nhớ Hồng Hạnh Bolero
Áo Gấm Bên Người Dương Anh Tâm
Chót Lưỡi Đầu Môi Thảo Vy - Huy Thái
Thiệp Hồng Báo Tin Hương Ngọc Vân