Nhạc Trữ Tình

Mãi Tìm Nhau Hồng Quyên - Huỳnh Thanh Vinh
CHUYỆN CHÚNG MÌNH Tiến Long - Nguyễn Kiều Oanh
Bàn Tay Trăm Năm Vũ Phong Sơn
Về quê cũ Thanh Hà - Thanh Hằng
Ngày Họp Mặt Vũ Phong Sơn
Hương Bắp Quê Nghèo Thùy Trang - Vũ Phong Sơn
Biển Tình Hoàng Lê