Nhạc Trữ Tình

Tình Em Tháp Mười Ân Thiên Vỹ
Mùa Xuân Gọi Ngô Quang Vinh
Diễm Xưa Ngô Quang Vinh
Tết Là Tết Tuấn Anh - Thi Phượng
Thói Đời (New Ver.) Tố Đoàn - Hương Ngọc Vân
Kỷ Niệm Xa Bay Tùng Anh - Huỳnh Thật
Chuyện hoa sim Châu Gia Tính
Mười Sáu Mười Tám Tùng Anh - Lưu Ánh Loan
Người Chồng Xa Xứ Thiên Hương - Minh Luân