Nhạc Trữ Tình

Cây đàn bỏ quên Dương Triệu Vũ - Khánh Du
Nỗi Buồn Mẹ Tôi Dương Hồng Loan - Bé Huỳnh Thiện Mỹ
Mẹ từ bi Khang Lê
Bao La Tình Chúa Khưu Huy Vũ
Bóng cả Yến Phương
Chuyện tình mộng thường Mỹ Hương - Đông Nguyễn
Trái Mồng Tơi Tuấn Quỳnh
Khi em ra đi Yến Phương
Anh Yến Phương - Đức Vinh
Đoán Ca Xuân Phương Anh Bolero
Tết Miền Tây Bé Phạm Anh Thư