Nhạc Việt

Kết thúc Quách Tuấn Du
Mình Nói Về Hy Vọng Phạm Hồng Phước - Bích Phương
Hát Thầm Mỹ Linh
Quy Kính Phật Đà Trần Duy Hưng
Ngày Em Là Cô Dâu Bằng Cường
Ngày Xưa Anh Nói Đang cập nhật
Lần Nào Cũng Thế Bằng Cường
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

01
Đừng Hơn Thua

Phạm Trưởng

02
FALL IN LOVE

DYOR - Crou

03
Why Not Me?

Enrique Iglesias

05
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

05