Nhạc Việt

10 Năm Tình Cũ Ngô Quốc Linh
Chí Phèo Bùi Công Nam
Anh Cô Đơn Quá Nguyễn Đình Vũ
Rồi Mai Rời Xa Hoàng Thái Nghĩa
Kẻ Lãng Du Nhật Hào
Môi Đắng Tường Huy
Hồn Xuân Bùi Trung Đẳng - Ngọc Kiều Oanh
Vì sao như thế Châu Việt Cường
Cô Hàng Xóm (Remix) Phạm Trưởng
Liên Khúc Xuân Saka Trương Tuyền - Quách Thành Danh