Nhạc Trữ Tình

Mèo Hoang Võ Hoàng Lâm
Người Đi Ngoài Phố. Hương Ngọc Vân
Đêm Cuối Tình Yêu Khang Lê - Lưu Ánh Loan
Mùa Đông Về Chưa Anh Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Bàn Tay Tiên Vũ Phong Sơn
Tình Nghèo Có Nhau Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Xin Em Đừng Khóc Vu Quy Tuấn Khương - Khánh Bình
Nửa Đêm Nguyện Cầu Trường Sơn - Kim Thư