Nhạc Việt

Mùa Xuân Xôn Xao Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan
LK Sau Lần Hẹn Cuối Lưu Ánh Loan - Dương Hồng Loan
Lý Mừng Xuân Dương Hồng Loan
Chờ Nhau Cuối Con Đường Dương Hồng Loan - Hữu Khương
Liên Khúc Trót Dại Tình Chỉ Đẹp Dương Hồng Loan - Hữu Khương
Đâu Ngờ Tình Dang Dở Dương Hồng Loan
Những Trái Tim Hồng Lê Sang - Dương Hồng Loan
Hương Sầu Riêng Muộn Lê Sang - Dương Hồng Loan
Liên Khúc Đính Ước Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan