Nhạc Việt
Căn Nhà Màu Tím Hồng Phượng - Huỳnh Thật
Bức Thư Tình Thứ 2 Hồ Quỳnh Hương
Lửng Lơ Nhiều ca sĩ
Xuân Định Ước Hana Cẩm Tiên - Khánh Ân
Miền Yêu Thương Nguyễn Phi Hùng
Yêu Đơn Phương Bằng Cường - Kim Tiểu Phương
Tình Phai Trần Hồng Kiệt
Xuân Định Ước Beat Hana Cẩm Tiên - Khánh Ân