Nhạc Việt

LK Vầng trăng đêm trôi Nhã Ca - Lý Diệu Linh
Tình Huế Đoàn Minh
Yêu Rất Thật Beat Quách Tuấn Du
Sang Ngang (Beat) Cao Hoàng Nghi
LK Trúc Phương Huỳnh Thật
Ru Xưa Lê Anh Dũng
Yêu Lâu Được Gì Đâu Yuki Huy Nam - Trương Khải Minh
Yêu Là Cưới Kevin Trần - Billy Hoang Phong