Nhạc Trữ Tình

Sẽ Có Một Ngày Nguyễn Hoàng Nam
Tâm Sự Với Anh Thạch Thảo
Nhớ Nhau Hoài Nguyên Đan
LK Nhớ Nhau Hoài Đăng Nguyên - MC Tiến Vĩnh
Phận Gái Thuyền Quyên Tố Đoàn - Hương Ngọc Vân
Vâng Yêu Như Mẹ Linh Mục Quang Lâm
Phải Duyên Hay Nợ Lê Sang - Kim Chi