Nhạc Trữ Tình
Khuya Nay Anh Đi Rồi Giáng Tiên - Khánh Bình
Thân Phận Nghèo Hương Ngọc Vân
Hạnh phúc đơn sơ Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Lý Ba Tri Nhã Ca
Bà Bảy Bán Bánh Bèo Dương Hồng Loan - Tuấn Khương
Thiên Đàng Ái Ân Hồng Quyên - Puol Lê
Kiếp Hồng Nhan Hồng Phượng
Chuyện Buồn Ngày Xuân Phi Nhung - Võ Thanh Linh
Sám Nguyện Diệu Đan
Yêu Thầm Huỳnh Nhật Huy