Nhạc Việt

Không Giờ Rồi Tuấn Khương - Khánh Bình
Lòng Mẹ Bùi Tuyết Mai
Ước Nguyện Khắc Trung
Điều Gì Sẽ Đến Saka Trương Tuyền
Thương Nhớ Mẹ Già Trường Sơn - Lưu Ánh Loan
Yêu (Instrument) Hồ Quang Hiếu
Em như nàng xuân Đông Dương
Đời Công Nhân Chí Thành Danh