Nhạc Trữ Tình

Tình Em Tháp Mười Thành Nguyễn
Đam Mê Ngọc Hân
Trách Người Duy Minh - Lâm Bảo Dương
Dây Đủng Đỉnh Buồn Lương Gia Cường
Trách Người Duy Minh - Hương Quỳnh
Nắng Xuân Vũ Phong Sơn
Cùng Đi Theo Chúa Linh Mục Quang Lâm
Bạc trắng lửa hồng tân cổ Lâm Gia Bảo - Thúy Loan