Nhạc Trữ Tình

Đoạn Tuyệt Diệp Nguyên Linh
LK Nửa Đêm Ngoài Phố Đăng Nguyên - MC Tiến Vĩnh
Bài Không Tên Số 4 Dương Kim Phượng
Tôi muốn hát Trần Xuân
Giọt Lệ Sầu Hàn Thái Tú
Lan Và Điệp 5 Hương Ngọc Vân
Nghèo Chế Thanh
Đêm Tâm Sự Khưu Huy Vũ - Đông Đào