Nhạc Trữ Tình

Chú đại bi Phương Nghi
Họa Hình Kiếp Nhân Sinh Trường Sơn - Đại Đức Thích Nhuận Thanh
Jesus Là Bạn Isaac Thái
Thu Ca Ngô Quốc Linh
Một Cõi Đi Về Thiên An - Lệ Hồng
Khi Đã Yêu Diễm Thùy
Điệu buồn trên sông Đông Phương Bảo
Phượng Buồn Thi Phượng