Nhạc Trữ Tình

Hỡi cô lái đò Dương Ngọc Thái
Có Phút Giây Quốc Bảo - Phạm Hoài Nam
Hoa Tím Người Xưa Huỳnh Thanh Vinh
Bạc Trắng Lửa Hồng Bằng Cường - Lâm Ngọc Hoa
Tiền Thắng Tình Thua Quách Thành Phú
Tiền Thắng Tình Thua Thảo My - Phương Tử Long
Huyền Thoại Trăng Nhật Lệ Thi Phượng - Triệu Đình Minh
Hẹn Mùa Trăng Sau Lưu Ánh Loan - Martin Sang