Nhạc Trữ Tình

Sầu Tím Thiệp Hồng Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
Đường Tím Bằng Lăng Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
Gõ Cửa Trái Tim Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
Vùng Lá Me Bay Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
Nối Lại Tình Xưa Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
Đưa Em Vào Hạ Quỳnh Vy - Đăng Nguyên
Hương Tóc Mạ Non Quỳnh Vy - Đăng Nguyên
Bóng cả Yến Phương
Chỉ Có Em Quang Hà - Kiwi Ngô Mai Trang
Chiều Một Mình Qua Phố Quang Hà - Kiwi Ngô Mai Trang
Xin Trả Cho Em Võ Hoàng Lâm - Hoàng Hải (Bolero)
Cánh Thiệp Đầu Xuân Hương Ngọc Vân
Anh Hãy Về Đi Lâm Hoài Phong
Đam Mê Đoàn Minh - Ngọc Hân