Nhạc Trữ Tình

Lòng Mẹ Khưu Huy Vũ
Gõ Cửa Trái Tim Ngọc Kiều Oanh
Hương Thầm Ngô Quốc Linh
Đời Mà Kệ Nó Đi Dương Ngọc Đức
Mết Man Thanh Hoa
Gió Về Miền Xuôi Lương Gia Cường
Kiếp đam mê Dương Thanh Sang
Mưa tự tình Dương Hồng Loan
Cánh Hồng Phai Trần Xuân
Bao giờ em quên Khắc Quốc Hải