Nhạc Việt

Ve Xu Nghe Cung Anh Trịnh Nam Phương
Say Nắng D-Mex - D-Flow
3T Đỗ Phú Quí
Là Bạn TCAIN ft CaoTay
Lãng Quên Chiều Thu Nguyễn Hoàng Phong
Đã 5 Năm Anh Khang
Tình Bơ Vơ Đào Phi Dương - Lý Diệu Linh
LK Trung Thu (Mashup) Nguyễn Hoàng Phong
LK Ngợi Ca Quê Hương Ngọc Kiều Oanh - Khánh Bình
Tròn Vuông Tam Giác (Parody) Nguyễn Hoàng Phong
Cân Đo Đong Đếm Dương Nhất Linh - Dương Gia Khánh
Sầu lẻ bóng 2 Trương Phi Hùng
Cô đôi thượng ngàn Nguyễn Hoàng Phong