Nhạc Trữ Tình

Mùa Mưa Đi Qua Lâm Bảo Phi
Yêu Là Ảo Mộng Vũ Linh - Ngọc Huyền
Tình Lúa Duyên Trăng Quách Thành Danh - Dương Hồng Loan
Mình Chỉ Gọi Tên Nhau Nguyễn Đình Chương
Quê mẹ ngày trở về Thế Anh - Ngô Gia Luân
Noi toi Thế Anh - VŨ HẢI
Hoa Mười Giờ Trần Thu Thảo
Tình Nghĩa Bạn Bè Vũ Hoàng - Đào Phi Dương