Nhạc Trữ Tình

Ngoi Sao Con Lai Dương Ngọc Thái - Phạm Thanh Thảo
Việt Nam Cố Lên Hoàng Hồ Ngọc Hải
Xot Xa Dương Ngọc Thái
Phó Thác Cậy Trông Linh Mục Quang Lâm
Không Giờ Rồi Phương Anh Bolero
Cây Bã Đậu Dương Hồng Loan - Lâm Bảo Phi
Đập vỡ cây đàn VŨ HẢI - Duy Thanh
Con Trời Nhiều ca sĩ