Nhạc Trữ Tình

Đời Tôi Cô Đơn Trần Thiện Khang
Một Người Đi Lê Thu Uyên
Chồng xa AnDy Phương
Đèn Khuya Lý Thu Thảo
Lk Giọng Ca Dĩ Vãng Lâm Vũ - Lưu Ánh Loan
Cầu cho cha mẹ 2 Lưu Ánh Loan - Dương Hồng Loan
Giọng ca buồn Lưu Ánh Loan
Bài hát cho FA Tuyết Mai