Nhạc Trữ Tình
Đính Ước Ngọc Châu
Bông Bí Vàng. Ân Thiên Vỹ
Ly Rượu Mừng Tốp ca - Dư Anh
Sầu Đông Hoàng Lê
Bông Ô Môi Dương Ngọc Thái - Dương Hồng Loan
Chót Lưỡi Đầu Môi Giáng Ngọc - Phương Tử Long
Phận Xa Quê Khánh Bình
Trộm Nhìn Nhau Lưu Ánh Loan
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

01
Đừng Hơn Thua

Phạm Trưởng

02
FALL IN LOVE

DYOR - Crou

03
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

05