Nhạc Trữ Tình

Chỉ Có Em Quang Hà - Kiwi Ngô Mai Trang
Lý con sáo Bến Tre Trung Hậu - Hữu Thọ
Khổ Tâm Hoàng Châu
Nắng Chiều Lê Anh Dũng
Phó Thác Cậy Trông Linh Mục Quang Lâm
Cảm Ơn Mùa Xuân Beat Thanh Lan - Nguyễn Lê Ngọc Báu
Đám Cưới Nghèo Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Trả Hết Ân Tình Phạm Thanh Thảo - Tuấn Quang