Nhạc Việt
Price tag Miu Lê
Này Em Gì Ơi Nguyễn Khoa - Lăng LD
Đêm Mưa Nhớ Mẹ Hoàng Việt Trang
Cần gì hơn JustaTee - Tiên Tiên
Ngước mắt nhìn đời Lý Hào Nam - Lâm Chấn Huy
Như Một Người Dưng Nguyễn Thạc Bảo Ngọc
Quăng tao cái xô Đỗ Duy Nam
Nếu Nhiều ca sĩ
Ngày nhập ngũ 2 Đỗ Duy Nam
Đi về đâu Tiên Tiên
01
Ghen Cô Vy 2.0

Khắc Hưng - Sambi

03
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

04
Một Cú Lừa

Bích Phương

06
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

07
Tình Anh (Cover)

Cao Minh Quân

10
Lily

Nhiều ca sĩ

11
Thuận theo ý trời

Bùi Anh Tuấn

12
01
Lily

Nhiều ca sĩ

03
Một Cú Lừa

Bích Phương

04
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

06
Ghen Cô Vy 2.0

Khắc Hưng - Sambi

07
Tình Anh (Cover)

Cao Minh Quân

11
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

12
Em Bỏ Hút Thuốc Chưa?

Bích Phương - Traitimtrongvang

13