Nhạc Việt

Con Bướm Xuân Trường Sơn
Người Đã Như Mơ Hoàng Mai Trang - Phan Danh
Lý Kéo Chài Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Giọt Đàn Sầu Hoàng Mai Trang
Bến Tương Tư Hoàng Mai Trang
Mẹ Là Tất Cả Bùi Tuyết Mai
Tình Đời Thanh Thảo - Đan Nguyên
Điệu Dân Ca Buồn Hoàng Minh Thắng