Nhạc Trữ Tình
Mùa đông của anh Lưu Ánh Loan - Đông Nguyễn
Dang Dở Thanh Hoa
Thu Sầu Hồng Quyên
Anh Ba Đò Dương Ngọc Thái
Trang Nhật Ký Quỳnh Như
Xứ Người Nhớ Nhà Đào Phi Dương
Bạc bẽo tình đời Trần Nhật Quang
Bông hồng tôn kính mẹ cha Dương Đình Trí - Lệ Thủy