Nhạc Trữ Tình

Trông Cậy Chúa Linh Mục Quang Lâm
Đừng Bỏ Anh Mà Đi Ngô Quốc Linh - Sơn Ngọc
Xóm Đêm Mạnh Đồng
Lạy Phật Quan Âm Bé Phạm Anh Thư
Hạnh Phúc Quanh Đây Lưu Nhật Hào - Ngô Quốc Linh
Tình Yêu Ta Trao Nhau Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Tết Sang Bé Thoại Nghi
Mưa Buồn Nhớ Anh Trần Thu Thảo
Giận Em Bằng Cường
Em tuyệt vời Quang Dũng