Nhạc Việt
Mẹ Từ Bi Thoại Mỹ - Liêng Kiếng Quang
Chosen 1 Nhiều ca sĩ
Mẹ Tôi Nguyễn Cường
Ngã Tư Đường Hồ Quang Hiếu
LK Ngợi Ca Quê Hương Ngọc Kiều Oanh - Khánh Bình
Đừng buông tay anh Nhạc không lời
Giai Điệu Mùa Xuân Nguyễn Cường
Mơ Ngày Hạnh Phúc Lưu Ánh Loan - Giang Trường