Nhạc Việt

Sao Không Còn Thấy (Live) Nguyễn Hoàng Sơn
Mưa Thùy Chi - M4U
Cựu Chiến Binh Mãi Mãi Là Người Lính (2001) Hợp Ca Đoàn Nghệ Thuật Quân Khu 2
Mùa Xuân Long Nhật
Tâm Sự Nàng Xuân Phương Anh - Phương Ý
Cảm Ơn Một Niềm Đau Hoàng Anh Cường
Hoa Tàn Quách Tuấn Du
Trang Nhật Ký Dương Hồng Loan - Đông Nguyễn