Nhạc Trữ Tình

Ngọn trúc đào Nhiều ca sĩ
Tình Khúc Chiều Mưa Thu Phương - Huy MC
Đường về hai thôn Uy Huy Thái - Miu Khả Thy
Tình Cha Dương Chấn Huy
Cõi nhớ Khắc Quốc Hải - Thảo Vy
Con Đường Xưa Em Đi Hương Ngọc Vân
Khúc Ca Ngày Mùa Kim Thoa (Hoa Hậu)
Tình Yêu Của Chúa Linh Mục Quang Lâm
Nỗi Buồn Mẹ Tôi Dương Chấn Huy