Nhạc Trữ Tình

Qua Xóm Nhỏ Huỳnh Thật
Êm Nguyên Hà
Bọt mưa Mạnh Quỳnh - Khả Tú
Chuyện Tình Cô Ba Cao Lãnh Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan
Mùa Xuân Đó Có Em Hương Ngọc Vân
Đêm Tâm Sự Kha Thi - Cẩm Loan
Cầu cho cha mẹ 2 Lưu Ánh Loan - Dương Hồng Loan
Đêm Tâm Sự Hồ Quỳnh Hương
Con Đường Mang Tên Em Kha Thi - Cẩm Loan
Liêu Xiêu Đường Tình Bảo Hưng - Như Hoa
Chân Tình Remix Khưu Huy Vũ - Pham Thanh Vu