Nhạc Trữ Tình

Thuong Hoai Ngan Nam Đỗ Viết Tâm (Tâm Cúc Cu)
Xóm Nhỏ Từ Như Tài
Sầu Tím Thiệp Hồng Khánh Bình - Lan Vy
Đính Ước Ngọc Châu
Kẻ Trắng Tay Dương Hoàng Phúc
Con đường xưa em đi Đàm Vĩnh Hưng
Ai Thương Yêu Em Đào Phi Dương
Mùa đông của anh Lưu Ánh Loan - Đông Nguyễn
Hồn Quê Hoàng Châu
Mộng Ước Đôi Ta Dương Hồng Loan
Tình Mẹ Lưu Ánh Loan