Nhạc Trữ Tình

Khúc tâm ca Nguyễn Hoàng Nam
Nếu Ai Có Hỏi Lê Sang - Lưu Ánh Loan
Mẹ Quê Du Trần
Không Đánh Mà Đau - Sao Nỡ Mình Ơi Dương Ngọc Thái - Sơn Hạ
Anh Còn Nợ Em Lưu Chí Vỹ
Mẹ Lâm Nhật Thanh
Thiên Ý Mai Tuấn
Đôi Mắt Người Xưa Tuyết Vân Hà - Tuấn Quang