Nhạc Việt

Xuân Chiến Khu NSUT Hong Lien
Giọt Lệ Đài Trang Remix Lương Gia Huy - Khưu Huy Vũ
Mất Mẹ Nguyễn Minh Anh
Việt Nam Ơi Hoài Phương
Tình nghèo có nhau Lưu Chí Vỹ - Lưu Ánh Loan
Sánh Đôi Hồ Quỳnh Hương
Hết Nam Cường
Em Hồ Quỳnh Hương
Bức Thư Tình Thứ 2 Hồ Quỳnh Hương