Nhạc Việt

Bài Ca Tết Cho Em Tuấn Quang - Ngọc Khang
Đính Ước Như Phượng - Phạm Thái
Tình Nồng Nguyễn Hải Yến
Sài Gòn Sài Gòn Nhóm Nhật Nguyệt
POKER FACE Nhóm Nhật Nguyệt
Màu Nước Mắt Thiên Mạnh
Thanh Xuân

Da Lab

01
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

02
Hẹn Em Ở Lần Yêu Thứ 2

Đặng Tuấn Vũ - Nguyenn

03
Là Do Em Xui Thôi

Nhiều ca sĩ

04
Người Mua Vui

Hoàng Nhật Anh - Cao Tùng Anh

05