Nhạc Việt

Mùa Xuân Đầu Tiên Phương Anh - Phương Ý
Ru lại câu hò Đông Dương - Lâm Tuyền
Phải Lòng Cô Gái Bến Tre (Remix) Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ
Đi tìm dĩ vãng Tô Tài Năng
Nhan Ra Miu Lê
LK Ngợi Ca Quê Hương Ngọc Kiều Oanh - Khánh Bình