Nhạc Việt - Nhạc INDIE

Yêu Trong Vô Vọng Dương Triều Vỹ
Phi Hành Gia Nhiều Ca Sĩ
Lời Muốn Nói Âu Nam Thái
Lời Nguyền Akira Phan - Vũ Ngọc Diệp
Giận Mà Thương Phạm Phương Thảo
Bởi vì anh yêu em Hoàng Đăng Khoa - Anh Thư Nguyễn
Tìm Em Qua Câu Dân Ca Trọng Tấn - Anh Thơ
Tình Xa Vắng Thanh Ngọc
Ưu Tư Phạm Anh Duy - V.A