Nhạc Việt

Nếu Chúng Mình Cách Trở Uyên Trang - Lâm Vũ
Mưa Rừng Remix Tuấn Quang
Hết Giận Rồi Thương Thanh Tài - Huyền Trang Sao Mai 2013
LK Yêu Em Dài Lâu Dương Ngọc Thái - Lâm Vũ
Hai Quê Hứa Mỹ Tịnh
Có Quên Được Đâu Thanh Thảo - Hoài Phương
Tim Đổi Màu Lý Tuấn Kiệt (HKT)