Nhạc Việt

Ôi Trời Ơi Bùi Công Nam
Kỉ niệm nào buồn Cẩm Ly - Quang Linh
Hối tiếc Nguyễn Đoàn
Bức Tranh Không Màu Lâm Chấn Hải
Duyên Kiếp Khưu Huy Vũ - Yến Ngọc
Một Đêm Nguyễn Lê Ngọc Báu
Ế Là Xu Thế Trương Khải Minh
Thà Quên Đi Phạm Trưởng
Tình Cây Mía Lau Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan
Việt Nam Ơi Hoài Phương