Nhạc Trữ Tình
Cỏ Úa Thủy Tiên
Tình Ấm Chiều Quê Công Hoan - Diệu Thắm
Giấc Mơ Có Anh Lưu Ánh Loan
Không Bao Giờ Quên Anh Dương Ngọc Thái - Tuyết Vân Hà
Phận Tơ Tằm (New Ver.) Hương Ngọc Vân
Xin Vâng Lưu Ánh Loan
Khóc cùng dòng sông Hồ Hồng Sơn
Phật Là Ánh Từ Quang Đại Đức Thích Nhuận Thanh